Biz Kimiz Title

BİZ KİMİZ

Küresel Emek Üniversitesi'ni (GLU) farklı yıllarda bitirmiş GLU-Türkiye Mezunları hakkında

Biz Kimiz

Biz Kimiz

Akademisyenler, emek aktivistleri, sendika üyeleri ve emek hareketi ile ilgilenenler Küresel Emek Üniversitesi (GLU) ‘nin 2004 yılından bu yana farklı ülkelerde farklı başlıklarda düzenlenen yüksek lisans programlarında bir araya geliyorlar. Yüksek Lisans programlarının düzenlendiği ülkeler ise Almanya, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan ve ABD. Küresel Emek Üniversitesi’nin Türkiye Mezunlar Ağı ise bu yüksek lisans programlarını tamamlayan Türkiyeliler arasında bir ağ kurmak için mezunlarını bir araya getiriyor.

Türkiye’deki mezunlar ağı, Küresel Emek Üniversitesi mezunları arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Bunu yaparken, emek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve akademisyenleri bir araya getirerek hem ülkemiz işçi sınıfını ve örgütlerini dünyada emeği ilgilendiren gelişmelerden haberdar etmeyi, hem de dünyayı Türkiye emek süreçlerine dair bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu, karşılıklı ve düzenli bilgi alışverişinin kilit bir ihtiyaç olarak görünür hale gelmesi, üretim organizasyonlarının ‘küreselleşme’ süreciyle birlikte ivmelenen dünya ölçeğindeki dolaşımından kaynaklanmaktadır. Öyle ki, bugün herhangi bir merkez ülkede uygulamaya konan bir üretim organizasyonu çok geçmeden bütün dünyayı kuşatıp, başat üretim biçimi haline gelebilmektedir. Dolayısıyla, merkez ülkelerin emek süreçleri hakkında önceden bilgi almak, artık eskiden olduğu gibi yalnızca bir ‘entelektüel faaliyet’ olmanın çok ötesinde, çevre ülkelerdeki emek örgütlerinin kendi yol haritalarını kurgulamalarında önemli birer girdidir. Bu bağlamda, bu ağın bir diğer hedefi de biriktirdiği bilgileri, belirli periyotlarda düzenleyeceği panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerle Türkiye’deki emek dostlarıyla paylaşmak, olası ortak, alternatif ve kolektif örgütlenme biçimlerini mercek altına almak olacaktır.

Aktarımlarımızdan da anlaşılacağı gibi, GLU Türkiye olarak ağırlıklı işimiz ve önceliğimiz GLU-Column arşivinden seçtiğimiz köşe yazılarını Türkçeye çevirerek web sitemize koymaktır. Buna karşın, çeviri çalışmamız yalnızca bu köşe yazılarıyla sınırlı kalmayacak ve uygun görülen makale ve konferans sunumları da Türkçeye çevrilecektir. Ayrıca, Türkiye emek süreçlerine ilişkin olarak hazırlanıp yayınlanmış çalışmalar da İngilizceye çevrilerek web sitemize aktarılacaktır. Bu bağlamda, portalımız doğuşundan itibaren –en az- iki dilli bir portaldır.

Yanı sıra bu web sitesi Türkiye’deki Küresel Emek Üniversitesi mezunlarının çalışmaları ve katıldıkları etkinlikler hakkında da en güncel bilgileri paylaşacaktır.

Küresel Emek Üniversitesi’nin farklı yüksek lisans programından mezun olmuş, Küresel Emek Üniversitesi Türkiye Mezunlar Ağı’nın üyelerinin listesini aşağıda görebilirsiniz.

Gaye Yilmaz
GLU-Kassel and Berlin Campuses/ 2005 (LPG 1)

Özge Berber Ağtaş
Berlin and Kassel Campuses/ 2007 (LPG 3)

Zeynep Ekin AKLAR
GLU-Kassel and Berlin Campuses/ 2010 (LPG-6)

Baris Erdem Gürkan
GLU-Kassel and Berlin Campuses/ 2011 (LPG-7)

Göksu Muhacir
GLU-Kassel and Berlin Campuses /2012 (LPG 8)

Diyar Erdoğan
GLU-Kassel and Berlin Campuses /2013 (LPG 9)

Bilge Pınar YENİGÜN
GLU-Kassel and Berlin Campuses / 2014 (LPG 10)

Başak Kocadost
GLU Brazil – Social Economy and Labour (SEL-5)

Muzaffer Ekin Sisli
GLU Brazil – Social Economy and Labour (SEL-7)

Bilge Çoban
GLU Brazil – Social Economy and Labour (SEL-7)

Tolga Tören
GLU-Witwatersrand University/ 2010

İlgili Linkler

Global Labour University: http://www.global-labour-university.org/
Global Labour Column: http://column.global-labour-university.org/